Mt. Washington ski trip

The entire family went skiing at Mt. Washington...even Jackson!!